Behandlingar

Reflexologi, massage, lymfmassage, koppning, yoga, meditation, postural träning...
Boka tid direkt

Reflexologi

Kairons reflexologi ( = zonterapi) grundar sig på principen att det finns zoner eller reflexpunkter som står i förbindelse med varje anatomisk del i kroppen. Om det finns en obalans eller överbelastning i en kroppsdel visar det sig i reflexzonen som smärta. Det sitter många punkter på fötterna, men även andra delar av kroppen har zoner att behandla. De områden som smärtar stimuleras, masseras upp med händer eller zonstavar för att öka cirkulationen och aktivera människans fantastiska naturliga självläkningsförmåga.

Reflexologi är en effektiv behandlingsmetod som sätter igång en förändringsprocess, fysiskt, mentalt, känslomässigt eller andligt. Vår erfarenhet är att reflexologi kommer åt det som är svårt att nå genom enbart massageterapi. Kombinationen massageterapi/reflexologi är därmed en kraftfulll mix som ger fantastiska resultat.

Lymfmassage

Lymfsystemet är viktigt för att kroppens kunna försvara sig mot infektioner och rena sig från slaggprodukter. Det tillhör kroppens immunförsvar och är en viktig del av cirkulationssystemet. Det fungerar både som avlopp och reningsverk på samma gång. Det kallas ofta för det bortglömda systemet då det hittills inte fått den uppmärksamhet det behöver här i västvärlden. I den österländska medicinen har man däremot för länge sedan insett hur stor betydelse lymfsystemet har för vårt välmående.

Lymfmassagens syfte är att lossa och lösgöra gammal ärrvävnad för att öka transporten av lymfvätska och slaggprodukter från vävnaden tillbaka till blodbanan för att slutligen transporteras ut ur kroppen via urinen.
Massagen utförs på hela kroppen med olja och mjuka grepp. Vi rekommenderar även en egenmassage som är lätt att göra själv för att underhålla lymfan mellan behandlingarna.

Mixbehandling

För att kunna ge en så komplett och tillfredsställande behandling som möjligt utnyttjas all kunskap och erfarenhet inom de olika terapeutiska grenarna som finns representerade. Hela individen kan kännas in och balanseras. Alla metoder kan komplettera varandra och särskilda önskemål kan tas i beräkning. Olika kombinationer också förekomma, utifrån önskemål och utefter den bedömning och överenskommelse vi tillsammans gör. Utifrån helheten dyker vi långt ner under ytan för att reda ut kroppens fysiska och mentala blockeringar. När vi når roten till problemet kan vi lösa upp det.

Vad du kan få hjälp med

Reflexologi kan hjälpa vid allra flesta typer av problem, tex besvär med rygg, mage och tarm, knä, huvudvärk, sömnproblem, ångest, depression, utbrändhet, stress, livskriser, infertilitet, muskel- och ledproblematik, påskynda läkning efter operation/skada och mycket, mycket mer.

Att vara en reflexolog är ett detektivarbete. Skador och problem kan ligga på olika plan och kroppen hänger ihop i ett komplext system. Kan det vara stress som satt sig i magen? Grundar sig muskelvärken i obearbetade känslor? Då möts vi där och gör vad som behövs för att kroppen och sinnet ska få läka.

Hur går en behandling till?

Varje behandling är unik och anpassas efter dina behov.

Ett vanligt tillvägagångssätt som ofta fungerar är att öppna upp kroppens blockeringar och skapa cirkulation. Därefter går vi in på ett djupare plan och rensa bort gammalt skräp som inte längre tjänar dig; slutligen balanserar vi upp samt ökar medvetenhetsnivån.

Du får hjälp att nå dina mål genom att rensa bort det som hindrar dig – en föreställning, en krämpa, en rädsla. Under behandlingen kommunicerar vi med din kropp på en nivå bortom ord och språk. Detta gör att du kan slappna av på bänken och låta din kropp tala för dig. Oavsett om det är en fysisk värk, ett krånglande organ eller ett obalanserat sinne, så är målet alltid balans på alla plan. Efter behandling är det bra om du har utrymme att ta det lugnt, det är alltid bra att fylla på med vätska för att hjälpa kroppen att göra sig av med slaggprodukter och bibehålla en bra vätskebalans.